Misja

Strategic Points™ Approach Group to grupa ekspercka działająca na rzecz Klientów, którzy chcą osiągać zamierzone cele w sposób zrównoważony i spójny oraz którzy budują wizerunek firmy oparty na zaufaniu i profesjonalizmie procesów zarządczych.

Grupa współpracuje z Klientami długofalowo, systematycznie dostarcza niezbędne materiały oraz wsparcie dla decyzji komunikacyjno-zarządczych, a także rekomenduje narzędzia służące dla ich realizacji.

Wizja

Strategic Points™ Approach Group to zdefiniowany, oparty o unikalne narzędzia i wiedzę ekspercką proces analizy, syntezy oraz wnioskowania, zapewniający Klientom oczekiwaną jakość oceny sytuacji i pozycji firmy wraz z propozycją działań zarządczo-komunikacyjnych.

Eksperci

Strategic Points™ Approach Group tworzą eksperci w dziedzinach: 

  • zarządzanie strategiczne
  • zarządzanie zasobami ludzkimi 
  • zarządzanie projektami komunikacyjnymi
  • komunikacja strategiczna 
  • zarządzanie wizerunkiem 
  • zarządzanie kryzysem i komunikacją w kryzysie
  • marketing

Do naszego zespołu zapraszamy praktyków, analityków pasjonatów oraz naukowców, którzy potrafią w sposób kompleksowy ocenić zachodzące procesy w otoczeniu biznesowym firm i wypracować konkretne rozwiązania. Tworzone w zależności od potrzeb Klienta zespoły przygotowują spójną odpowiedź firmy na pojawiające się wyzwania zarządczo-komunikacyjne.

Oferta 

W oparciu o metodologię Strategic Points™ realizujemy projekty na miarę, dedykowane konkretnym Klientom. Zapraszamy do kontaktu.

Who we are?